Please wait
Notiek ielāde...

Lūdzu pievienot līdz pat 5 fotogrāfijas, video vai audio failus (max: 30mb), lai palīdzētu izskaidrot problēmas.


Neviena atskaišu okupants

Šis jautājums tiks izvirzīts bez ziņošanas iemītnieku.

*piemēram, novietošanas ierobežojumi vai ierobežotas piekļuves Mikroautobusi

VAI