Please wait
लोड हुँदैछ...

समस्याको व्याख्या गर्न मद्दत गर्नको लागि कृपया 5 फोटोहरू, भिडियो वा अडियो फाईलहरू (अधिकतम: 30mb प्रत्येक) थप्नुहोस्।


सूचक किरायादार छैन

यो मुद्दा रिपोर्टिङ व्यवसायी बिना उठाइनेछ।

*जस्तै पार्किंग प्रतिबन्ध वा वैन लागि सीमित पहुँच

या